Bezszelestny

10 tekstów – auto­rem jest Bez­sze­les­tny.

Ostatnie pożegnanie

Trud­no być jak ka­mień- żyć z uśmie­chem na twarzy,
Kiedy gdzieś w duchu od­gry­wa się horror.
Stra­ciłem matkę, umarła w bólach,
pat­rzyła w oczy, przez łzy się śmiejąc.

Śpij Ma­mo, śpij od­pocznij przez chwilę,
Jes­tem go­towy przejąć Twą wartę.
Wy­syłam os­tatni uśmiech,
z tęskno­ty za­cis­kam pięści,
do Bo­ga czuję pogardę...

Śpij... Za­sypia w mych ramionach,
os­tatnim tchem wyszeptała:
"Żyj syn­ku, wal­cz o ludzi, tyl­ko w To­bie nadzieja..." 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 24 listopada 2015, 17:01

Odmóżdżenie

Przeżywam chwilę, ob­serwując muchy motyle
ob­serwując la­tające pta­ki a zwłaszcza gile
Tak te z no­sa- efekt bez­tros­ki i zapomnienia 

wiersz • 9 maja 2015, 01:31

jurysdykcja

na skra­ju jut­ra będąc nieświadomym
co jeszcze dzi­siaj nas czeka
gdy­by to nag­rać i uwie­cznić w film
po­kaźna byłaby wideoteka
ze­gar ty­ka w re­gular­nym takcie
my ciągle la­wirując w jutrze
nie chwy­tamy te­go co dają nam teraz
marząc o przysłowiowym futrze
a gdy­by w potędze nieświadomości
żyć poz­by­wając się wiz­ji jutra
i iść ciągle iść przed siebie
jak ten Ikar co do morza upadł 

wiersz • 8 maja 2015, 15:40

Mo­je wy­bory- zaz­wyczaj złe, ale cho­ciaż ładne. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 lutego 2015, 19:38

Być moRze

dro­ga do spełniania marzeń
to krzy­wa wydarzeń
wiele dob­rych i złych zdarzeń
natłok myśli skarzeń
motłoch men­talnych oparzeń
i niepop­rawnych skojarzeń

cza­sami mu­sisz od­ważnie skoczyć
ro­wu kro­kiem nie przekroczysz
w którym men­talne bagno
co chce zciągnąć Cię na dno
wrzu­cić w kupę dosadną
wiem, z autop­sji to kojarzysz
więc nie muszę Ci tłumaczyć


to od Ciebie za­leży ile będziesz znaczyć...
A więc płyń z tym na fa­li i szu­kaj ko­lej­nej w oddali. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 stycznia 2015, 14:02

Choć los za­dał kłute ra­ny, znów z hu­moru jes­tem znany. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2014, 20:40

Mo­je ulu­bione wspom­nienia to te, których już nie pamiętam. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 czerwca 2014, 23:24

Alter ego

Mówisz, że zem­sta jest słodka,
Może dla­tego nie słodzisz herbaty?
Ile dla ciebie człowiek jest warty?
Sko­ro go niszczysz po­wili, od środka.
Za­dajesz skry­cie ból i cierpienie,
Zat­ru­wając duszę niczym cyjanek.
Zas­ta­nawiam się „gdzie jest sumienie?”
Chy­ba zam­knięte w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 maja 2014, 13:26

R.I.P

Nie pod­dam się dziś lękom
Wiec przes­tań kłapać gębą.
Zaw­sze ci wszys­tko jedno.
Pod­no­sisz mi ciągle tętno.
Prośby są nadaremną,
To dla mnie jest udręką.
Wszys­tko dziele na dwoje,
Te cho­re paranoje.
W ciszy pul­sują skronie,
Łeb w cier­niowej koronie.
Pot [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 marca 2014, 18:37

Marketing

Wczo­raj w spożyw­czym wy­soko na półce
Stała bu­tel­ka w pięknej plas­ti­kowej koszulce.
Owym wi­dokiem bar­dzo zauroczony
Wziąłem ją do ręki odkładając dwa batony.
Odżyw­czy dla oka, odżyw­czy dla duszy
Wy­pijam dwa łyki… a w ja­pie da­lej suszy
Nad­sta­wiam swe uszy, na­pinam pośladki,
Kicham, prycham i pop­ra­wiam gatki.
Pa­kuje ma­nat­ki i na­pojem zniesmaczony,
Myślę so­bie: „MOGŁEM KU­PIĆ DWA BATONY!”
Choć wzrok za­dowo­lony był bu­telką i… sklepową
Jak to rek­la­my mówią: „głod­ny nie jes­teś sobą”. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 lutego 2014, 19:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bezszelestny

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 listopada 2015, 17:01Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Ostatnie pożeg­na­nie

8 maja 2015, 15:44Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Odmóżdżenie

8 maja 2015, 15:40Bezszelestny do­dał no­wy tek­st jurysdykcja

19 lutego 2015, 19:38Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Moje wy­bory- zaz­wyczaj złe, [...]

26 stycznia 2015, 14:02Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Być moRze

7 lipca 2014, 20:40Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Choć los za­dał kłute [...]

15 czerwca 2014, 23:24Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Moje ulu­bione wspom­nienia to [...]