Bezszelestny, teksty z lipca 2014 roku

1 tekst z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Bez­sze­les­tny.

Choć los za­dał kłute ra­ny, znów z hu­moru jes­tem znany. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2014, 20:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bezszelestny

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 listopada 2015, 17:01Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Ostatnie pożeg­na­nie

8 maja 2015, 15:44Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Odmóżdżenie

8 maja 2015, 15:40Bezszelestny do­dał no­wy tek­st jurysdykcja

19 lutego 2015, 19:38Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Moje wy­bory- zaz­wyczaj złe, [...]

26 stycznia 2015, 14:02Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Być moRze

7 lipca 2014, 20:40Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Choć los za­dał kłute [...]

15 czerwca 2014, 23:24Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Moje ulu­bione wspom­nienia to [...]