Bezszelestny, teksty z maja 2015 roku

2 teksty z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest Bez­sze­les­tny.

Odmóżdżenie

Przeżywam chwilę, ob­serwując muchy motyle
ob­serwując la­tające pta­ki a zwłaszcza gile
Tak te z no­sa- efekt bez­tros­ki i zapomnienia 

wiersz • 9 maja 2015, 01:31

jurysdykcja

na skra­ju jut­ra będąc nieświadomym
co jeszcze dzi­siaj nas czeka
gdy­by to nag­rać i uwie­cznić w film
po­kaźna byłaby wideoteka
ze­gar ty­ka w re­gular­nym takcie
my ciągle la­wirując w jutrze
nie chwy­tamy te­go co dają nam teraz
marząc o przysłowiowym futrze
a gdy­by w potędze nieświadomości
żyć poz­by­wając się wiz­ji jutra
i iść ciągle iść przed siebie
jak ten Ikar co do morza upadł 

wiersz • 8 maja 2015, 15:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bezszelestny

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

24 listopada 2015, 17:01Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Ostatnie pożeg­na­nie

8 maja 2015, 15:44Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Odmóżdżenie

8 maja 2015, 15:40Bezszelestny do­dał no­wy tek­st jurysdykcja

19 lutego 2015, 19:38Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Moje wy­bory- zaz­wyczaj złe, [...]

26 stycznia 2015, 14:02Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Być moRze

7 lipca 2014, 20:40Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Choć los za­dał kłute [...]

15 czerwca 2014, 23:24Bezszelestny do­dał no­wy tek­st Moje ulu­bione wspom­nienia to [...]